• FaceBook
  • Twitter

Twoi doradcy życiowi

Planety i ich energia

astrologiaPlanety mogą oddziaływać pozytywnie bądź negatywnie na ludzi. Ich działanie zależy od aktualnego położenia względem siebie oraz Słońca. Możemy je podzielić na trzy grupy. Pierwsza określa sferę na którą mamy wpływ, możemy ją zmieniać, zaliczymy tutaj Słońce, Księżyc, Merkurego, Wenus i Marsa i możemy nazwać je planetami indywidualnymi lub osobowościowymi. Do drugiej grupy zaliczamy planety społeczne, czyli Jowisza i Saturna. Trzecia grupa to planety uniwersalne (pokoleniowe), należą do nich Uran, Neptun i Pluton.

Człowiek a energie planetarne

Możemy scharakteryzować człowieka nawiązując do energii planetarnych, którym podlega. Astrolog bada położenia planet w znaku zodiaku, domach horoskopowych oraz rodzaj aspektów. Poszczególne planety charakteryzują się różnymi rodzajami energii, które mogą przejawiać się sposób harmonijny albo nieharmonijny, silny albo słaby. Role przypisywane planetom odnoszą się więc do najważniejszych funkcji psychicznych, pragnień i sposobów ich realizowania przez ludzi.

Słońce

To energia twórcza, świadomość, która odpowiada za naszą egzystencję i poczucie własnej wartości. W horoskopie ma wpływ na sposób w jaki podążamy w swoim rozwoju oraz realizujemy swoje postanowienia i swój potencjał. Może działać w sposób konstruktywny, wtedy korzystnie wpływa na procesy twórcze, pewność siebie, zdolność realizowania postanowień. Natomiast jeżeli działa destruktywnie, to przynosi nam arogancję, pychę, egoizm, agresję i zarozumialstwo.

Księżyc

Charakteryzuje sposób w jaki podświadomie reagujemy oraz obrazuje nasze emocje. Reprezentuje nasz świat wewnętrzny, powiązany z emocjami, nastrojami, intuicją oraz instynktem. Związany mocno z wyobraźnią, pamięcią. Jeżeli znajduje się na słabej pozycji w horoskopie, to oznacza, że osoba będzie miała problemy z realnym urzeczywistnieniem swoich planów, powoduje chwiejność emocjonalną, przewrażliwienie, uległość, niezdecydowanie i różnego rodzaju lęki. Natomiast konstruktywne działanie Księżyca przynosi nam wrażliwość, bogatą wyobraźnię, skromność, romantyczność, uprzejmość, urok osobisty oraz popularność.

Merkury

Odpowiada za zdolności intelektualne, sposób w jaki przekazujemy swoje myśli, komunikujemy się z otoczeniem, uczymy się. W horoskopie odnosi się do przymiotów umysłowych osoby. Działając konstruktywnie wzmacnia takie cechy jak: dociekliwość, logikę, spryt, elokwencję, racjonalizm, zdolność do jasnego przekazywania myśli (zarówno w formie pisemnej jak i mówionej). Destruktywnie przynosi nerwowość, cynizm, gadulstwo, brak elastyczności w poglądach, krytykanctwo.

Wenus

Pokazuje w jaki sposób kochamy, nawiązujemy i podtrzymujemy relacje z innymi ludźmi. Charakteryzuje nasz system wartości, odpowiada za poczucie piękna, estetyki. Pozycja Wenus w horoskopie związana jest z artystyczną ekspresją osoby. Działając konstruktywnie obdarza optymizmem, uczuciowością, poczuciem harmonii, wrażliwością na piękno, idealizmem i kochliwością i urokiem osobistym. Destruktywne działanie tej planety daje natomiast nietaktowność, lenistwo, nieśmiałość, powierzchowność i wulgarność.

Mars

Odpowiada za popęd seksualny oraz aktywność rozumianą jako chęć do działania (w aspekcie fizycznym). Można go porównać do wojownika, który reprezentuje odwagę, chęć rywalizacji, dynamikę, niezależność. W horoskopie pokazuje w jaki sposób potrafimy realizować swoje cele i pragnienia, jak działamy. W destruktywnym działaniu Mars ujawnia gwałtowność, agresję, kłótliwość i niecierpliwość.

Jowisz

Charakteryzuje nasz rozwój, sposób patrzenia na świat w szerszym aspekcie, potrzebę doskonalenia się. W horoskopie powiązany jest z takimi wartościami jak: rozwój, szlachetność, optymizm, szczęście, uczciwość, ufność. Działając destruktywnie ujawnia nieodpowiedzialność, snobizm i fanatyzm.

Saturn

Odpowiada za ograniczenia jakie spotykamy w życiu. Takie które pochodzą „z zewnątrz” jak i nasze wewnętrzne zahamowania i blokady. W horoskopie odpowiada za wszelkie opóźnienia w realizacji planów, celów, ale również za systematyczność i wytrwałość w oparciu o tradycyjne (niekiedy konserwatywne) sposoby działania. Działając destruktywnie ujawnia pesymizm, zazdrość, upór, podejrzliwość, oziębłość.

Uran

Reprezentuje indywidualną wolność, która często prowadzi do likwidowania istniejących zasad czy wartości, a dąży do tego co oryginalne i niezależne. W horoskopie oznacza sposób w jaki człowiek przejawia swoją ekspresję, nowatorskie podejście do życia. Działając konstruktywnie wzmacnia takie cechy jak: postępowość, niezależność, tolerancję. Destruktywne działanie ujawnia fanatyzm, perwersyjność, chaotyczność.

Neptun

Reprezentuje odgrodzenie się od tego co realne, ograniczanie w materii i ucieczkę w sferę ducha. Działając konstruktywnie wzmacnia idealizm, skłonność do poświęcania się, zainteresowania artystyczne, zdolności i zainteresowania parapsychologiczne, mediumiczne. Działając destruktywnie ujawnia fantazjowanie, samotność duchową, fobie, tendencje samobójcze, nadużywanie leków i alkoholu, narkotyków.

Pluton

Oznacza transformację, często w sposób dogłębny i całkowity, zdarzenia „losowe” na które nie możemy nic poradzić. W horoskopie oznacza „siły” na które nie mamy wpływu, którym należy się poddać. Działając konstruktywnie wzmacnia siłę przebicia, regenerację sił, odwagę. Destrukcyjnie ujawnia obsesję, izolację, przemoc i okrucieństwo.

Znaczenie symboli

  • Nowi doradcy
  • Stali doradcy
  • Współpracownik
  • Dostępny przez telefon
  • Dostępny przez SMS
  • CallBack

Newsletter

Pozostaw nam swój adres email a będziemy Ciebie informowali o nowościach w naszym portalu.


catchme refresh

Strefa Klienta

Nasza strona używa pliki cookies.
By dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności przeczytaj Regulamin.

Akceptuję Cookies z tej strony.